Onko yritykselläsi tarvetta varmistaa riittävä turvallisuusosaaminen? Onko tarve vähäinen tai väliaikainen? Voisiko vaihtoehtona olla tarvittavan turvallisuusosaamisen lisääminen tilaamalla luotettavalta kumppanilta?

Olemme lanseeranneet uuden Turvallisuuspäällikkö -palvelun

Autamme varmistamaan työntekijöidesi turvallisen työskentelyn ja yrityksesi toiminnan turvalliset edellytykset sekä liiketoiminnan jatkuvuuden.

Palvelumme kattavat kaikki yritysturvallisuuden osa-alueet – henkilöturvallisuudesta tilojen ja toiminnan turvaamiseen, työturvallisuudesta pelastustoimintaan, tietoturvallisuudesta ja kyberturvallisuudesta liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen sekä kriisinhallintaan.

Mitä hyötyä Turvallisuuspäällikkö palvelusta on yrityksellesi?

Turvallisuuspäällikkö toimii yrityksesi tukena. Hän arvioi millaisiin riskeihin yrityksessä tulee varautua sekä miten riskejä voidaan pienentää, hän tukee tarvittavan ohjeiston laatimista – tekee tarvittaessa itse, arvioi kehitystarpeita, kouluttaa henkilöstöä ja huolehtii että toimitaan lakien ja asetusten mukaan. Hän varmistaa, että yrityksen tietoturvallisuus on kunnossa ja ulotettu yrityksen jokapäiväisiin toimintoihin – perusasioista on huolehdittu ja osataan varautua myös kyberhyökkäysiin. Hän varmistaa, että paloturvallisuudesta on huolehdittu, pelastusorganisaatio on koulutettu ja tarvittavat ohjeet on laadittu ja käytössä.

Turvallisuuspäällikkö on tavoitettavissa sovitun mukaisesti ja tukemassa, jos jotain sattuu. Hän auttaa varmistamaan, että yritys täyttää asiakkaiden turvallisuusvaatimukset. Hän voi myös auditoida tarvittaessa kumppaneita mm ISO 27001 kriteeristön mukaan. 

Tämä kaikki auttaa myös osaltaan parantamaan yrityksesi turvallisuuskulttuuria.

Palvelun avulla turvaat liiketoimintasi

Lue lisää palvelustamme

 

Kirjoittaja

Marja-Liisa Kankaala CTurva

Marja-Liisa Kankaala, CTurvan Turvallisuusasiantuntija

CTurva tarjoaa palveluita yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiseen, riskienarviointiin ja jatkuvuuden hallintaan. Tutustu CTurvan tarjoamiin yritysturvallisuuspalveluihin!