Turvallisuusjohtaminen on kilpailuetu

Turvallisuusjohtaminen vaikuttaa suoraan yrityksen liiketoimintaan.

Yritysjohdolla on aina oma vastuu turvallisuudesta. Vastuuta ei voi ulkoistaa. Ulkoistamalla yritys voi toki hankkia tarvittavaa osaamista toiminnan tueksi. Yritysjohto vastaa organisoinnista ja antaa tarvittavat resurssit. Kuka maksaa palkan, sitä kuunnellaan. Siksi johdon sitoutuminen turvallisuuteen on tärkeää. Toisin sanoen, jos yrityksen johto tai omistaja ei koe asiaa tärkeäksi, ei sitä koe välttämättä työntekijätkään.

Turvallisuuskulttuuri muotoutuu ajan kanssa tehdyistä päätöksistä, johtamisesta, esimiestyöstä, sekä ohjeistuksista ja asioista mitä on päätetty parantaa. Päätöksillä viestitään mikä on yrityksessä tärkeää.

Kustannuksia joudutaan pitämään kurissa. Joudutaan tekemään suunnitelmia, valintoja, mitä hankitaan, mihin investoidaan. Tällöin on viestiminen tärkeää. On pystyttävä kertomaan ja perustelemaan, miksi jotain tehdään tai miksi jotain hankintoja joudutaan siirtämään myöhemmäksi. Ohjeistamalla työnantaja voi varmistua, että työntekijät tai kumppanit saavat tarvittavan tiedon.

Hyvä johtaja pitää huolta työntekijöistä ja liiketoiminnasta. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen parantaa yrityksen toimintaa, lisää yrityksen arvoa, vähentää kustannuksia sekä antaa kilpailuetua. Yritys, missä turvallisuusasiat koetaan tärkeäksi ja niihin kiinnitetään huomiota, on houkuttelevampi työpaikka.

Turvallisuuskulttuuri muotoutuu tehdyistä päätöksistä, ajan kanssa. Jos sanat ja teot ovat ristiriidassa, teot ratkaisevat. Kuten yleensäkin elämässä.

 

Kirjoittaja

Marja-Liisa Kankaala CTurva

 

 

 

 

Marja-Liisa Kankaala, CTurvan Turvallisuusasiantuntija

 

CTurva tarjoaa palveluita yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Tämä osaltaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria. Tutustu CTurvan tarjoamiin yritysturvallisuuspalveluihin!