Etätyösuositusta puretaan – vastuu siirtyy työpaikoille

Vastuu terveysturvallisesta työnteosta siirtyy vahvemmin työpaikoille, kun laajaa valtakunnalliseen suositukseen perustuvaa etätyötä puretaan. Yrityksissä aletaan tehdä enemmän ja enemmän lähi- ja etätyön yhdistävää hybridityötä ja läsnäolorajoitteita on alettu purkaa. Epidemiatilanne ja rokotuskattavuus ovat parantuneet koko maassa. Tartuntoja todetaan kuitenkin edelleen paljon.

Työturvallisuudesta huolehtiminen on aina työnantajan vastuulla. Turvallisten työolojen varmistamisen lisäksi työnantajien kannattaa kannustaa työntekijöitään ottamaan koronarokote sekä käymään testeissä vähäisimmistäkin oireista. Oireisena työpaikalle ei tule mennä.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita. Työntekijöiden, asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuus tulee varmistaa. Asiakkailla tulee yhä olla mahdollisuus käsien pesemiseen sekä riittävän etäisyyden pitämiseen.

Mitä tulee huomioida?

Mitä toimenpiteitä ja millaisia ohjeita tarvitaan, jotta työskentely olisi turvallista? Turvaetäisyyksiä kannattaa edelleen noudattaa ja taukoja kannattaa porrastaa. Tarvittaessa käyttää maskeja työskenneltäessä lähekkäin.

Huomioitavia asioita:

 • Harkitse työskentelyä vuoropäivin työpaikalla ja etänä, paikallaolevien määrän vähentämiseksi.
 • Järjestä mahdollisuuksien mukaan työpisteisiin turvaväli.
 • Huolehdi tiloihin hyvä ilmanvaihto.
 • Tehosta siivousta.
 • Porrasta ruokailuja, taukoja ja työaikoja työntekijäryhmittäin.
 • Huolehdi riittävistä turvaväleistä myös tauko-, ruokailu- ja pukeutumistiloissa.
 • Arvioi onko tilanteita, joissa henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja. Varsinkin riskiryhmiin kuuluvien suositellaan käyttävän kasvomaskeja edelleen.
 • Hanki tarvittavia suojavälineitä. Järjestä käsidesiä ja tarvittaessa kasvomaskeja tarjolle.
 • Suosi edelleen verkkokoulutuksia, -tapaamisia ja -kokouksia.
 • Huomioi vierailukäytännöt.
 • Huomioi kumppanit.
 • Ohjeista työntekijöitä tarpeen mukaan.

Arvioi vaaroja ja riskejä

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Kun työpaikan olosuhteet muuttuvat, työnantajan tulee päivittää laatimansa vaarojen ja riskien arviointi ja arvioida muutosten merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Covid-19 tartuntataudille altistuminen tulee myös edelleen huomioida.

Työnantajan vastuulla:

 • Seurata viranomaisten päivittämiä ohjeita.
 • Perehdyttää, kouluttaa ja ohjeistaa työntekijöitä.
 • Tarjota suojavälineitä.
 • Arvioida vaaroja ja riskejä, sekä tehdä toimenpiteitä, joilla vaaraa ja riskiä voidaan pienentää, jotta työn tekeminen on turvallista.

Arviointi ohjaa miettimään vaarojen ja riskien vaikuttavuutta sekä todennäköisyyttä. Arviointi ohjaa myös miettimään toimenpiteitä, joilla työn tekeminen on turvallista ja riski saadaan hyväksytylle tasolle.

Hyväksi havaittuja käytäntöjä voimaan jatkossakin

Monissa yrityksissä mietitään, miten etätyön ja paikan päällä työskentelyn yhdistelmää jatkossa tehdään. Jatkossa uusi normaali tulee olemaan erilaisten työn tekemisen tapojen kokonaisuus. Paluuta menneeseen ei taida olla.

Lue lisää CTurvan vaarojen ja riskien arviointi -palvelusta

Lisätietoa Valtioneuvoston sivuilta

 

Kirjoittaja

Marja-Liisa Kankaala CTurva

Marja-Liisa Kankaala, CTurvan Turvallisuusasiantuntija

CTurva tarjoaa palveluita yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Tämä osaltaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria. Tutustu CTurvan tarjoamiin yritysturvallisuuspalveluihin!