Työturvallisuus

Hyviä uutisia kuuluu eri suunnilta

Useita rokotteita on hyväksytty käyttöön ja niiden tuotantoa lisätään. Väestö on noudattanut pääsääntöisesti hyvin ohjeita – noudatettu turvaetäisyyksiä, pesty käsiä, käytetty käsidesiä ja maskeja. Tehty etätyötä ja pysytty kotona, varsinkin jos ollut oireita.

Mutta koronaepidemia ei ole vielä ohi. Suuria alueellisia vaihteluja on edelleen, joten vielä tarvitsee jonkin aikaa jaksaa.

Töihin paluu lähestyy – aloita suunnittelu

Monella työpaikalla on jouduttu jatkamaan työskentelyä paikan päällä, mutta monella on pystytty tekemään etätöitä suositusten mukaan.

Töihin paluuta kannattaa alkaa suunnitella yrityksissä epidemian hellittäessä. 
Mitä toimenpiteitä ja millaisia ohjeita tarvitaan, jotta työskentely olisi turvallista?

Tutkimusten mukaan varsinkin taukotilat ja kahvipisteet ovat olleet paikkoja, joissa tartuntoja on tullut työpaikoilla eniten. Turvaetäisyyksiä tulee edelleen noudattaa ja taukoja kannattaa porrastaa. Tarvittaessa käyttää maskeja yhteisissä tiloissa sekä työskenneltäessä lähekkäin.

Huomioitavia asioita:

 • Harkitse työskentelyä vuoropäivin työpaikalla ja etänä, paikallaolevien määrän vähentämiseksi.
 • Järjestä mahdollisuuksien mukaan työpisteisiin kahden metrin turvaväli.
 • Huolehdi tiloihin hyvä ilmanvaihto.
 • Tehosta siivousta.
 • Porrasta ruokailuja, taukoja ja työaikoja työntekijäryhmittäin.
 • Huolehdi riittävistä, yli 2 metrin turvaväleistä myös tauko-, ruokailu- ja pukeutumistiloissa. Jonotuspaikat voidaan merkitä lattiamerkinnöin.
 • Arvioi onko tilanteita, joissa henkilökunnan tulee käyttää kasvomaskeja.
 • Järjestä käsidesiä ja kasvomaskeja tarjolle.
 • Hanki tarvittavia suojavälineitä.
 • Suosi verkkokoulutuksia, -tapaamisia ja -kokouksia.
 • Kokouksissa pidä turvaväli ja/tai käytä maskia.
 • Vältä puhumista kovalla äänellä ilman maskia toisten läheisyydessä.
 • Huomioi vierailukäytännöt.
 • Huomioi kumppanit.
 • Ohjeista työntekijöitä tarpeen mukaan.

Arvioi vaaroja ja riskejä

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajia huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Kun työpaikan olosuhteet muuttuvat, työnantajan tulee päivittää laatimansa vaarojen ja riskien arviointi ja arvioida muutosten merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Erityisesti nyt epidemia-aikana, Covid-19 tartuntataudille altistuminen tulee huomioida.

Työnantajan vastuulla:

 • Seurata viranomaisten päivittämiä ohjeita.
 • Perehdyttää, kouluttaa ja ohjeistaa työntekijöitä.
 • Tarjota suojavälineitä.
 • Arvioida vaaroja ja riskejä, sekä tehdä toimenpiteitä, joilla vaaraa ja riskiä voidaan pienentää, jotta työn tekeminen on turvallista.
 • Järjestellä töitä tarvittaessa uudella tavalla – huolehtia turvaväleistä, hygieniasta ja hyvästä ilmanvaihdosta. Vasta näiden toimien jälkeen harkitaan hengityksensuojainten tai kasvomaskien käyttöä
 • Huomioida mahdollisesti lisääntyvä yksintyöskentely riskienarvioinnissa ja työntekijöiden perehdytyksessä.

Arviointi ohjaa miettimään vaarojen ja riskien vaikuttavuutta sekä todennäköisyyttä. Arviointi ohjaa myös miettimään toimenpiteitä, joilla työn tekeminen on turvallista ja riski saadaan hyväksytylle tasolle.

Hyväksi havaittuja käytäntöjä voimaan jatkossakin

Osa hyväksi havaituista käytännöistä kannattaa jättää voimaan jatkossakin epidemian mentyä ohi.
Mitenhän kättelyn käy tulevaisuudessa?

 

Lue lisää CTurvan vaarojen ja riskien arviointi -palvelusta

Lisätietoa TTL:n sivuilta

Lisätietoa Työsuojelun sivuilta

 

Kirjoittaja

Marja-Liisa Kankaala CTurva

Marja-Liisa Kankaala, CTurvan Turvallisuusasiantuntija

CTurva tarjoaa palveluita yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Tämä osaltaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria. Tutustu CTurvan tarjoamiin yritysturvallisuuspalveluihin!