Tietosuoja CTurva

Hyvä tietosuoja lisää kuluttajien luottamusta yritystä kohtaan

Monet yritykset kokevat tietosuoja-asetuksen hankaloittaneen yrityksen toimintaa ja tuoneen kustannuksia.

Mietitäänpä, miksi tällainen asetus on tehty.

Tietosuoja-asetus koskettaa sekä EU:ssa, että sen ulkopuolella toimivia yrityksiä, jotka käsittelevät jäsenvaltioiden kansalaisten henkilötietoja. Tarkoitus on siis suojata henkilötietoa.

Mitä on sitten henkilötieto? Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, taikka hänen ominaisuuksiaan, tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä, tai hänen perhettään, tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

Meistä kerätään tietoa, koko ajan ja eri tavoilla, esimerkiksi erilaisten yhteydenottopyyntöjen, kyselyiden, sensoreiden ja aktiivisuusrannekkeiden avulla. Tietoa käsitellään ja hyödynnetään eri tavoin. Erilaiset uhat ovatkin kasvaneet merkittävästi.

Kuluttajan kannalta on hyvä, että on luotu sääntöjä ohjaamaan henkilötietojen käyttöä.
– Mitä henkilötietoa meistä kerätään?
– Miten ja miksi niitä kerätään?
– Miten ja kuinka kauan niitä säilytetään?
– Huolehditaanko ettei henkilötietoja luovuteta oikeudettomasti kolmansille osapuolille?

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata yritykselle tuntuvia rahallisia seuraamuksia. Yrityksellä on osoitusvelvollisuus. Tarkoittaa, että yrityksen tulee kyetä osoittamaan, että se on huolehtinut henkilötietojen käsittelystä ja toimii asetuksen mukaisesti.

Toiminta tietosuoja-asetuksen mukaan on hyvä asia myös yrityksen kannalta, jos miettii mitä asetuksella on tavoiteltu. Henkilötiedoista huolehtiminen ja toimiminen asetuksen mukaan, ohjaa yritystä pitämään huolta henkilötiedoista. Tämä lisää kuluttajien luottamusta yritystä kohtaan.


Marja-Liisa Kankaala CTurva

Kirjoittaja Marja-Liisa Kankaala, CTurvan Turvallisuusasiantuntija

CTurva tarjoaa palveluita yrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Tämä osaltaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria. Tutustu CTurvan tarjoamiin yritysturvallisuuspalveluihin!